Kulturní kalendář
Červenec 2020
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Průvodcovská služba Kutná Hora


časopisy a magazíny: KRÁSNÉ MĚSTO 2013

K R Á S N É   M Ě S T O
časopis přátel Kutné Hory
(čtvrtletník - založen v roce 1938)
v y d á v á :
Město Kutná Hora
šéfredaktor: Mgr. Lukáš Provaz
adresa redakce: OPPKŠT - oddělení kultury, školství a tělovýchovy, Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora
telefon: +420 327 710 151 - paní Bc. Jaroslava Brandejská
e-mail: brandejska@mu.kutnahora.cz

Krásné město 1/2013
Připomenout VÝROČÍ UDÁLOSTÍ Z LET 1953 a 1968 se rozhodlo Krásné město ve svém letošním prvním čísle. Přesně před 60 lety, dne 1. června 1953, se lidé v Československu dověděli o vyhlášení měnové reformy, neboli „měny“, jak se tehdy zjednodušeně říkalo. Vláda se snažila vypořádat s přetrvávajícím přídělovým systémem, který byl doprovázen černým trhem, a především s hospodářskými problémy socialistického státu, kdy kupní síla jeho obyvatel převyšovala nabídku znárodněného hospodářství. Bližší informace o této „loupeži století“, jejím průběhu i reakcích obyvatelstva ve městě i okolí přináší PhDr. Pavel Novák, CSc., v článku s názvem Měnová reforma v roce 1953 na Kutnohorsku.

Druhé výročí, které si na stránkách tohoto Krásného města připomínáme, souvisí s událostmi roku 1968: Právě před 45 lety vrcholilo v Československu tzv. pražské jaro, než jej v srpnu rázně přerušil vpád vojsk států Varšavské smlouvy. Přestože k popisu tehdejšího dění v Kutné Hoře existuje bohatý pramenný materiál, nebylo toto téma z regionálního hlediska dosud podrobně zpracováno. Proto přichází pan Jaroslav Veverka, student Gymnázia Jiřího Ortena, se svou prací Kutná Hora v roce 1968. Obsáhlý text zachycuje nejen „uvolnění“ v době pražského jara, ale také den po dni sleduje dění ve městě po příjezdu vojsk. Autor také vypočítává škody, které na Kutnohorsku cizí armády napáchaly, a svůj článek doplňuje o seznam zdrojů, z nichž čerpal, a o dobové fotografie z kutnohorského okresního archivu.

Popisované události, viděné očima archivních dokumentů, vhodně doplňuje pan František Zinek, tehdejší přímý účastník dění v Kutné Hoře. Jeho osobní vzpomínka nese název „Někteří chlapi hrozili sevřenou pěstí…“. Téma srpna 1968 uzavírá Mgr. Lukáš Provaz, který popisuje okolnosti vzniku Výzvy „Pro záchranu Kutné Hory“ a připomíná její obsah. Dnes je již téměř zapomenuta, přestože ji před 45 lety podepsaly desítky osobností z nejrůznějších oblastní veřejného života Kutné Hory a přestože byla srovnávána s Vaculíkovými Dvěma tisíci slov.

Krásné město uzavírá tradiční Kronika, v níž se paní Lenka Frankovicová s L. Provazem ohlížejí za kulturními a společenskými událostmi Kutné Hory od loňského prosince do konce letošního března.

Lukáš Provaz


Krásné město 2/2013

Město Kutná Hora se v kultuře pyšní svými slavnými rodáky, z nichž nejznámějším je bezesporu J. K. Tyl. Nemusíme však zůstávat jen v minulosti, i dnes v oblasti umění působí a tvoří řada osobností, které mají v Kutné Hoře své kořeny. Nové číslo Krásného města se zaměřilo – možná poněkud netypicky – zvláště na ty z nich, kteří se proslavili mimo své rodiště. Symbolicky řečeno jsou to ZNÁMÍ NEZNÁMÍ UMĚLCI Z KUTNÉ HORY, a je proto dost dobře možné, že o některých z nich naši čtenáři dosud opravdu neslyšeli…

Krásné město otevírá PhDr. Kateřina Ebelová, Ph.D., svou Vzpomínkou nejen z Krupičkovy ulice … Autorka působí jako výtvarnice, loutkářka a galeristka, a přestože žije trvale v Praze, Kutnou Horu dobře zná: Je totiž potomkem slavné místní podnikatelské (a uměnímilovné) rodiny Krupičkovy, z níž pocházel i básník Rudolf Krupička.

Zřejmě by se těžko hledal člověk, který nezná populární televizní seriál Četnické humoresky. Málokdo již však ví, že plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D., tento Duchovní otec Četnických humoresek, jak jej označuje název dalšího článku, pochází právě z Kutné Hory a že jej rodné město inspirovalo při psaní mnoha detektivních příběhů.
S Kutnou Horu je svázána rodinnými i přátelskými pouty rovněž paní Eva Štruplová, operní pěvkyně, sólistka Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, bydlící v Praze. I ona laskavě souhlasila a popsala pro Krásné město svůj vztah k rodnému městu. Článek nese název Sním o provedení Mozartovy Velké c moll mše v některém z kutnohorských chrámů…

Z Kutné Hory pochází také MgA. Martin Kuriš, výtvarník a pedagog Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V rodném městě sice prožil „jen“ dětství, přesto se nyní podělil o svou Vzpomínku na Kutnou Horu.

Nejmladším z oslovených umělců, kteří se proslavili mimo Kutnou Horu, je sl. Pavlína Štorková. Působí jako divadelní a filmová herečka a žije převážně v Hradci Králové. Záznam rozhovoru, který poskytla Mgr. Lukáši Provazovi pro Krásné město, nese název Ať už hraji postavu jakéhokoli charakteru, potřebuji si k ní najít cestu a mít ji ráda.

Již mimo hlavní téma přichází náš časopis s novým seriálem: Po dřívějších článcích na téma zmizelé Kutné Hory se nyní chceme zaměřit na některé Stavební aféry Kutné Hory. V dnešní I. části popisuje PhDr. Pavel Novák, CSc., spory, které vypukly roku 1927 kolem domu pana J. Ťoupalíka v Masarykově ulici.

Od jara letošního roku nabízí Kutná Hora svým návštěvníkům hned dvě nové stálé expozice: Redaktorka Obzorů Kutnohorska paní Monika Pravdová spolu s PhDr. Alešem Pospíšilem nejprve popisují, jak Nová expozice s názvem „Královská mincovna“ přibližuje poutavý příběh Vlašského dvora. Následně Bc. Josef Kremla z Českého muzea stříbra seznamuje s Novou expozicí v Kamenném domě, zobrazující spolkový život a osobnosti Kutné Hory 19. století.

Krásné město uzavírá tradiční Kronika, v níž se paní Lenka Frankovicová s L. Provazem ohlížejí za kulturními a společenskými událostmi města od konce března do konce května.

Lukáš Provaz


Krásné město 3/2013
Nové číslo Krásného města otevíráme smutnou zprávou o úmrtí našeho kolegy PhDr. Radka Šťastného…

Hned několik jubileí slaví letos KUTNOHORSKÉ DIVADELNICTVÍ: V únoru bylo vzpomenuto 205. výročí narození J. K. Tyla, jehož jméno nese nejen Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře, ale i místní Ochotnický spolek Tyl. Ten byl navíc založen právě před 170 lety, a i on si tedy letos připomíná úctyhodné výročí. A 12. listopadu uplyne kulatých 80 let od chvíle, kdy byla v dnešní Masarykově ulici slavnostně otevřena nová divadelní budova. Redakce Krásného města proto požádala o úvodní článek paní ředitelku kutnohorského divadla Veroniku Lebedovou. Ta se v příspěvku 80 let Městského Tylova divadla v Kutné Hoře zaměřila zvlášť na současné aktivity a budoucnost této místní kulturní instituce.

Na téma Kutné Hory a dramatického umění se zaměřila rovněž Mgr. Lada Bartošová, divadelní historička v Divadelním ústavu – Kabinetu pro studia českého divadla. Její práce s názvem Jevištní realizace scénografa Františka Zelenky v Kutné Hoře přibližuje aktivity jedné z vůdčích osobností české meziválečné avantgardy. Autorka článkem navazuje na svou předchozí životopisnou studii o F. Zelenkovi, uveřejněnou v Krásném městě č. 3/2006.

S tématem kutnohorského divadelnictví úzce souvisí také článek Herecká škola je příležitostí pro začínající umělce. Pan Václav Veselý, vedoucí zmíněné školy, herec a moderátor, v textu přibližuje aktivity těchto nových hereckých kurzů a zároveň vybízí další zájemce, aby se do nich přihlásili.

Již mimo hlavní téma se v článku GASK 50 neotřelým způsobem připomíná kulaté výročí jiné místní kulturní instituce: půlstoletí existence Galerie Středočeského kraje, dříve Českého muzea výtvarných umění. Autorem příspěvku je Mgr. David Bartoň, pracující ve zmíněné galerii jako knihovník a kurátor.

V minulém čísle jsme čtenářům představili nový, nepravidelný seriál Stavební aféry Kutné Hory. V jeho druhém, neméně zajímavém dílu popisuje PhDr. Pavel Novák, CSc., spory, které koncem 19. století vypukly kolem výstavby Tučkovy vily v Barborské ulici.

V následném článku s názvem Proměny kláštera v Sedlci – nová expozice v areálu Philip Morris ČR a. s. přibližuje PhDr. Aleš Pospíšil spolu s paní Monikou Pravdovou, redaktorkou Obzorů Kutnohorska, výsledky loňského archeologického výzkumu i letošní vznik a podobu expozice v někdejším cisterciáckém klášteře.

Širokou nabídku kutnohorských letních kulturních akcí obohatil v září nový hudební festival Student Fest GJOu. O jeho vzniku, zaměření i plánech do budoucna jsme si povídali s organizátory Anežkou Daňkovou a Michalem Hrčkulákem, studenty Gymnázia Jiřího Ortena.

V Krásném městě nemůže chybět tradiční rubrika Kronika. Paní Lenka Frankovicová s Lukášem Provazem a Ing. arch. Petrem Kalfusem se v ní tentokrát ohlížejí za kulturními a společenskými událostmi Kutné Hory od června do konce září. Nové číslo časopisu pak uzavírá Pozvánka GASK: Všichni jsou srdečně zváni na výstavu realizovaných restaurátorských akcí Jakuba Ďoubala a na projekt Umění spojení.

Lukáš Provaz


Krásné město 4/13
ORTENOVA KUTNÁ HORA je tradičně tématem 4. čísla Krásného města. Ohlédnutí za zářijovým festivalem letos připravil se svými kolegy Ing. Vlastislav Navrátil, místopředseda Klubu rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze, a fotografie poskytl pan Miroslav Radoměřský.

Série příspěvků o jubilejním, XX. ročníku začíná Zahajovacím projevem předsedy festivalového výboru MUDr. Jiřího Plačka. Pořad „Jiří Orten a jeho současníci“ byl letos věnován básníkově bratrovi Otu Ornestovi (1913–2002), s jehož uměleckými aktivitami stručně seznamuje členka festivalového výboru a autorka několika publikací Mgr. Marie Valtrová. Ta následně poskytla rozhovor divadelní publicistce Mgr. Janě Soprové a jeho záznam nese název Život se odvíjí v paradoxech. Ve zmíněném pořadu o O. Ornestovi účinkoval herec Vojtěch Hájek, s nímž o jeho rolích i herectví obecně naopak rozmlouvala M. Valtrová. Pro název interview byla použita herecká rada Nahlas a rychle!

Nedílnou součástí festivalu je soutěž básníků do 22 let věku. Člen poroty pan Jan Těsnohlídek ml. v příspěvku Ortenova Kutná Hora 2013 a mladí básníci nejen vzpomíná na svou první účast v soutěži, jejímž se stal opakovaně laureátem, ale především seznamuje s letošními výsledky. Jeho článek proto doplňují ukázky z oceněných prací. Následně se letošních vítězů a rovněž Olgy Königové, členky kapely Ille, J. Těsnohlídek ptal na jejich pocity z festivalu. Odpovědi přinášejí Rozhovory s mladými básníky.

Pozvání uvést na festivalu inscenaci s textovým podkladem básníka B. Reynka přijal Dismanův rozhlasový dětský soubor. Jeho umělecká vedoucí MgA. Zdena Fleglová své dojmy zachytila v krátkém příspěvku Slunná Ortenova Kutná Hora. Jiný festivalový pořad představuje Pocta přátelům, letos věnovaná členům Ochotnického spolku Tyl. Pořadem provázel herec, režisér a historik spolku pan Miroslav Štrobl. Pocty se bohužel nemohl zúčastnit pan Alfred Strejček, čestný občan našeho města, a tak svou Vzpomínku na kutnohorské divadelníky poslal alespoň písemně. Neméně zajímavé je i vzpomínání S Nikonem na krku, které pro Krásné město napsal pan Miroslav Radoměřský. Ten na svých snímcích zachycuje průběh festivalu již 20 let.

Krátce po skončení OKH zemřela paní Olga Matasová, blízká přítelkyně Jiřího Ortena. Její životní osudy v příspěvku Políbila ji múza … připomíná PhDr. Josef Krám z Rychnova nad Kněžnou. V říjnu by oslavil 85. narozeniny PhDr. Radko Šťastný, zemřel však krátce před nimi. Jeho někdejší studentka PhDr. Helena Pospíchalová přichází při této smutné příležitosti s osobní vzpomínkou, nazvanou Ohlédnutí aneb Moje setkání s doktorem Šťastným.

Letošní rok je rokem mnoha kutnohorských výročí: Svá významná jubilea si vedle zmíněné Ortenovy Kutné Hory připomnělo i Tylovo divadlo s ochotnickým spolkem, jimž jsme se věnovali na stránkách minulého čísla. Významné výročí si připomíná i samotné Krásné město: Založeno bylo před tři čtvrtě stoletím. Abychom neopakovali již vícekrát podanou historii časopisu, uvádí PhDr. Lukáš Provaz v článku KM 75 LET mozaiku krátkých, ale výmluvných poznámek ze starých čísel či archivních pramenů. Důvod k oslavám má letos také Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl, neboť jej současný sbormistr Mgr. Zdeněk Licek vede právě 20 let. Proto se předsedkyně USPS Mgr. Zdeňka Málková ohlíží za uměleckými úspěchy sboru za poslední roky.

Předposlední příspěvek stručně informuje o Obnově dvou výklenkových kapliček v Kutné Hoře a Krásné město jako obvykle uzavírá Kronika, v níž se paní Lenka Frankovicová s L. Provazem ohlížejí za kulturními a společenskými událostmi Kutné Hory od poloviny října do začátku prosince.

Lukáš Provaz

přiložené obrázky:

Krásné město 1/2013Krásné město 2/2013Krásné město 3/2013Krásné město 4/2013