Kulturní kalendář
Červenec 2020
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Průvodcovská služba Kutná Hora


časopisy a magazíny: KRÁSNÉ MĚSTO 2010

K R Á S N É   M Ě S T O
časopis přátel Kutné Hory
(čtvrtletník - založen v roce 1938)
v y d á v á :
Město Kutná Hora
šéfredaktor: Mgr. Lukáš Provaz
adresa redakce: OPPKŠT - oddělení kultury, školství a tělovýchovy, Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora
telefon: +420 327 710 151 - paní Jaroslava Brandejská
e-mail: brandejska@mu.kutnahora.cz


Krásné město 1 / 2010
KUTNÁ HORA CUKRÁŘSKÁ
je pro tentokrát předním tématem toho prvního čísla Krásného města v roce 2010.
Časopis svým úvodem Rozvoj cukrářství v Čechách otevírá Mgr. Kateřina Vobořilová a doplňuje jej o Adresář cukrářů a perníkářů v Kutné Hoře za Rakousko-Uherska i První republiky. Jedním z  nich byl také pan Jaroslav Zmítko a právě Vzpomínky na Zmítkovo cukrářství v Kutné Hoře přinášejí paní Jaroslava Svatopolská, cukrářova dcera, s Mgr. Kateřinou Vobořilovou. Na světoznámou Kutnohorskou bonbonku Lidka se následně zaměřil PhDr. Pavel Novák, CSc. Ve své obsáhlé práci detailně popisuje jak vlastní proces výroby sladkostí v továrně v dnešní Benešově ulici, tak také pestrou škálu produktů Lidky.

Již mimo hlavní cukrářské téma se pan Miroslav Štrobl, divadelní historik a předseda Ochotnického spolku Tyl, podrobně věnuje Otto Reinerovi (7.3.1913-?), meziválečnému kutnohorskému režisérovi, ochotnickému herci i muzikantovi. Nechybějí ani informace o významné rodinné firmě René.

S Restaurátorskými zásahy ve Státním okresním archivu Kutná Hora v roce 2009 blíže seznamuje Mgr. Kateřina Ďoubalová, DiS., restaurátorka se specializací na knihy a jiné písemnosti. V následném textu literární historik PhDr. Radko Šťastný představuje básnickou sbírku Sebráno cestou, již vytvořili a koncem roku 2009 vlastním nákladem vydali manželé Helena a Jan Pospíchalovi. O jiné publikaci, totiž o Sborníku ze symposia Sedlec, konaného v roce 2008, informuje PhDr. Aleš Pospíšil. Vzhledem ke svému obsahu zaujme nepochybně zmíněný sborník v sedlecké historiografii čestné místo.

V loňském roce dostali návštěvníci Kutné Hory nový prostor, odkud se lze pohodlně kochat pohledem na panorama města. O vzniku i podobě této nové Vyhlídky u Sv. Jakuba informují Mgr. Ondřej Seifert, vedoucí Odboru památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy Městského úřadu KH, se spolupracovníkem panem Miloslavem Chlumským.

Téměř na závěr seznamují v tradiční Kronice paní Lenka Frankovicová, Mgr. Vojtěch Vaněk a Mgr. Lukáš Provaz s kulturními a společenskými událostmi Kutné Hory od loňského prosince do konce letošního února. Číslo časopisu pak uzavírají dva nekrology: Veterinární lékař MVDr. Josef Šimon připomíná nejprve v textu Za MVDr. Václavem Vančurou svého profesního kolegu a bývalého okresního veterináře, následně pak PhDr. Radko Šťastný v textu Za Václavem Šíblem poukazuje na odkaz dlouholetého staršího a kurátora kutnohorského sboru Českobratrské církve evangelické.

Lukáš Provaz

 

Krásné město 2 / 2010
Tématem 2. čísla Krásného města je KUTNÁ HORA VE STÍNU KOSTELA SV. JAKUBA. Autoři příspěvků se nechali inspirovat letošním 600. výročím potvrzení farnosti, a úvod proto patří kutnohorskému arciděkanu P. Bc.Th. Janu Uhlířovi s jeho zamyšlením Kutná Hora ve stínu kostela sv. Jakuba. Okolnosti vydání papežské buly r. 1410, v níž je naše město již rozděleno na dva farní obvody a jež se stala podkladem pro letošní oslavy, v článku Kořeny duchovní správy ve středověké Kutné Hoře vysvětluje Mgr. Vojtěch Vaněk. Dějinné souvislosti pak doplňuje PhDr. Jana Vaněčková, když podává informace o budově Arciděkanství, sídle někdejší vysokokostelské školy. S článkem Arciděkani v Kutné Hoře – historický obrázek přichází historička PhDr. Marie Bisingerová. V textu nejen přináší výčet představitelů katolické církve ve městě, ale především mezi nimi vyzdvihuje výjimečné osobnosti.

Se skutečným historickým objevem pak přichází místní kaplan P. Mgr. Pavel Jäger, když v příspěvku Po duchovní cestě Kutná Hora – Chicago líčí životní osudy u nás zcela neznámých Kutnohořanů, kteří v USA založili benediktinské kláštery.

Rok 2010 je také rokem smutného 60. výročí akce K (kláštery), při níž komunistický režim zlikvidoval mužské a následné i ženské kláštery a řeholní domy. Na tehdejší zánik kutnohorského Kláštera sv. Voršily vzpomínala na stránkách řádové kroniky dnes již zesnulá Sr. PhDr. M. Terezita Kropáčková OSU: „Nikdo nevěděl, kam budeme zavezeny. Některé Sestry myslely, že na Sibiř.“ Současnou vzpomínku na rodnou Kutnou Horu pro Krásné město napsal světící biskup královéhradecký a nyní i administrátor diecéze Mons. Josef Kajnek. V textu Moje kutnohorské vzpomínání připomíná mnohé osoby, s nimiž se zde stýkal a které jej na jeho životní dráze ovlivnily. Následně stručně informujeme, že Nový pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka v Kutné Hoře o Velikonocích navštívil v rámci sedlecké pouti tamní katedrálu.

Samozřejmou součástí sociálních služeb v našem městě je Oblastní charita Kutná Hora. S její historií i aktivitami seznamuje čtenáře její ředitel RNDr. Robert Otruba v příspěvku Charita ve stínu kostela sv. Jakuba. Následuje rozhovor s varhaníkem a hudebním pedagogem prof. Karlem Paukertem, jak jej zaznamenal kutnohorský varhaník MgA. Michal Hanuš pod názvem „Je nesmírně krásné připravovat se na koncert v kostele.“

Odstraňování původní dlažby a pokládka nové v historickém centru umožnilo rea-lizaci výzkumných sond v těsném sousedství svatojakubského kostela. Mgr. Filip Velímský, Ph.D., z kutnohorského pracoviště Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i., seznamuje v textu Znovu odhalená tvář středověké Kutné Hory s průběhem výzkumu i zajímavými nálezy. A restaurátorka Mgr. Kateřina Ďoubalová, DiS., téměř na konec informuje o připravované Výstavě restaurátorských prací v regionu Kutná Hora, s níž přichází Arte-fakt - sdružení pro ochranu památek.

Na závěr seznamují v tradiční Kronice paní Lenka Frankovicová, Mgr. Kateřina Vobořilová a Mgr. Lukáš Provaz s kulturními a společenskými událostmi Kutné Hory od března do konce května letošního roku.

Lukáš ProvazKrásné město 3 / 2010
Životní jubileum slaví letos pan MUDr. Jiří Plaček, předseda Klubu rodáků a přátel Kutné Hory a člen redakční rady Krásného města. Proto úvodem přináší Ing. Vlastislav Navrátil, místopředseda klubu a ředitel obchodních vztahů v ČSOB, gratulaci nazvanou prostě MUDr. Jiří Plaček – 70 let. Kolegové z redakční rady se ke gratulaci rádi připojují.

ČESTNÍ OBČANÉ KUTNÉ HORY (I. část) se stali tématem tohoto čísla Krásného města. Autoři jednotlivých příspěvků se zaměřili na osobnosti, kterým se dostalo od 19. století až dodnes tohoto titulu, a snaží se připomenout jejich životní osudy i zásluhy o naše město či vlast. Úvodní přehled o dohledaných osobnostech podává Mgr. Lukáš Provaz v textu Známí i neznámí čestní občané města Kutná Hora. Nechybí mezi nimi jak českoslovenští politici a státníci, tak také umělci, podnikatelé, duchovní či například úředníci ještě z dob staré monarchie.

Následují životopisné medailony, řazené abecedně podle oceněných osobností: Farář Českobratrské církve evangelické v Kutné Hoře pan Jaroslav Fér se zaměřil na svého předchůdce Jana Duse (1903-1995), neúnavného obhájce masarykovských ideálů. PhDr. Helena Pospíchalová připomíná jak učitele a archiváře Otakara Hejnice (1851-1926), tak také kutnohorského arciděkana, ředitele hlavní školy a patrně jednoho z prvních čestných občanů vůbec P. Josefa Herzana (1783-1844). Zástupce aristokracie mezi čestnými Kutnohořany Jindřicha hraběte Chotka z Chotkova a Vojnína (1802-1864), majitele novodvorského panství se zámkem Kačina, přibližuje PhDr. Pavel Novák.

Pouhé dvě ženy se staly v historii čestnými občankami Kutné Hory. Jednou z nich je první československá ministryně a kutnohorská rodačka Ing. Ludmila Jankovcová (1897-1990), s jejímiž životními osudy plnými zvratů seznamuje L. Provaz. Následně se H. Pospíchalová věnuje historikovi, učiteli a redaktorovi Emanuelu Lemingerovi (1846-1931), jemuž byl omylem titul čestného občana málem udělen dvakrát.

Mezi nedávno oceněné osobnosti patří doc. JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc. (1911-2002) a plk. v. v. Jiří Louda, dr. h. c. (*1920). Prvnímu z nich, historikovi umění, jenž se zasloužil o zapsání Kutné Hory na seznam světového dědictví UNESCO, se věnuje PhDr. Aleš Pospíšil, s plk. Loudou, kutnohorským rodákem, odbojářem z 2. světové války a heraldikem mimořádného významu, pak hovořila u příležitosti jeho úctyhodných 90. narozenin Mgr. Alice Šimůnková.

Nejdéle úřadujícím starostou v dějinách Kutné Hory byl Jan Macháček (1841-1935). O tomto politikovi přináší bližší informace PhDr. Marie Bisingerová. Medailony čestných občanů v tomto čísle uzavírá L. Provaz stručnou poznámkou o zcela zapomenutém Jakobovi svob. pánu Merklovi von Reinsee (1814-1901).

Druhou část životopisů vybraných čestných občanů našeho města přineseme v příštím, prosincovém čísle Krásného města.

Počátkem září se v Kutné Hoře sešli potomci rodiny Breuerovy, která patřila již v 18. století k místním významným podnikatelům a později i představitelům kulturního, společenského a politického života. A. Šimůnková přináší zprávu o jejich návštěvě pod názvem Rodina Breuerových se vrací.

V následné tradiční Kronice se paní Lenka Frankovicová a L. Provaz ohlížejí za kulturními a společenskými událostmi Kutné Hory od června do září. Číslo časopisu pak uzavírá akad. mal. Mgr. Zdeněk Sejček, připomínající v textu Za malířem Jaroslavem Altem kutnohorského umělce a restaurátora, jenž zemřel letos 27. července.

Lukáš ProvazKrásné město 4 / 2010
ČESTNÍ OBČANÉ KUTNÉ HORY
(II. část) se stali prvním tématem tohoto čísla Krásného města. Autoři jednotlivých příspěvků se zaměřili na další osobnosti, kterým se dostalo od 19. století až dodnes tohoto titulu, a snaží se připomenout jejich životní osudy i zásluhy o naše město či vlast.

Úvodem Mgr. Lukáš Provaz v textu Čestní občané města Kutná Hora – dodatek doplňuje některá chybějící jména. Následují životopisné medailony, řazené abecedně podle oceněných osobností: Pan Jan Boček, ředitel Olivovy nadace se sídlem v Říčanech u Prahy, představuje Aloise Olivu (1822-1899), velkého mecenáše a dobrodince. L. Provaz připomíná poslance, ministra a velkého vlastence JUDr. Bedřicha Pacáka (1846-1914). Zatímco minule jsme si připomněli čestnou občanku Ludmilu Jankovcovou, nyní PhDr. Helena Pospíchalová přibližuje druhou z žen, které se dostalo tohoto ocenění ze strany rodné Kutné Hory - spisovatelku Gabrielu Preissovou (1862-1946).

Poněkud pozapomenutým čestným občanem se může zdát genmjr. v. v. prof. dr. Viktor Dmitrijevič Rjabčuk (*1924), příslušník Rudé armády, s níž v květnu 1945 osvobozoval Kutnou Horu. S jeho životními osudy stručně seznamuje L. Provaz. Historička Státního okresního archivu Kutná Hora PhDr. Marie Bisingerová se věnuje MUDr. Františku Stáněmu (1814-1897), rytíři Řádu Františka Josefa, místnímu lékaři a dobrodinci. Pracovnice téhož archivu paní Jana Lebedová navazuje životopisem Josefa Šimka (1855-1943), historika a „neúnavného průvodce svých studentů a návštěvníků Kutné Hory“, jak uvádí autorka doslova. PhDr. Jana Vaněčková přichází s životopisem Ferdinanda Voitha barona von Sterbez (1817-1882), čáslavského hejtmana.

Do doby před sto lety se vrací Lukáš Provaz, když podrobně seznamuje s životem a dílem kutnohorského arciděkana Mons. Karla Vorlíčka (1844-1922), který se značnou měrou zasloužil o obnovu místních památek. Medailony čestných občanů pak uzavírá Mgr. Kateřina Vobořilová osudy kpt. Emanuela (Viktora) Vosky (1875-1960), kutnohorského rodáka a spolupracovníka TGM  v odboji.

Tradiční druhou částí 4. čísla Krásného města je vždy ohlédnutí za zářijovým festivalem ORTENOVA KUTNÁ HORA. Texty jako obvykle připravila Mgr. Marie Valtrová, členka festivalového výboru, a snímky pořídil a laskavě poskytl fotograf pan Miroslav Radoměřský. Začít nemůžeme jinak než Zahajovacím projevem starosty města Kutné Hory Ivo Šalátka. Následuje monolog herečky Růženy Merunkové s názvem Na návsi je převeselo… a interview M. Valtrové s básníkem Jiřím Suchým z Tábora, nazvané Byl bych rád… Zástupkyně ředitele Gymnázia Jiřího Ortena Mgr. Dana Vepřková v přípěvku Přijďte a pobuďte… stručně komentuje práci festivalové poroty, jejíž je členkou. Následují texty dvou mladých autorek, které se v letošní soutěži umístily na 3. místě. M. Valtrová vedla rozhovor rovněž s herečkou a básnířkou Věrou Slunéčkovou a nazvala jej O setkání psaného slova s mluveným. Operní pěvkyně Soňa Červená, jež během festivalu koncertovala v Jezuitské koleji, poskytla ke zveřejnění úryvek svých vzpomínek Stýskání zakázáno (Kousek mého divadelního děje-spisu a země-spisu). Třetí osobou, s níž Marie Valtrová hovořila, byl předseda festivalového výboru MUDr. Jiří Plaček. Jejich povídání nese název O Ortenově Kutné Hoře zblízka. A tematiku festivalu uzavírá táž autorka Vzpomínkou na nedávno zemřelé J. Koulovou, V. Justla a R. Pellara.

Redakce následně upozorňuje na novou knížku vzpomínek kutnohorského rodáka a čerstvého devadesátníka Jiřího Loudy „Svým dějinám neutečeme“.

Číslo časopisu tradičně uzavírá Kronika, kterou připravili paní Lenka Frankovicová a L. Provaz. Zaznamenali v ní především kulturní a společenské události Kutné Hory od počátku října (i když s návratem k zářijové Ortenově Kutné Hoře) do počátku prosince.

Lukáš Provaz

přiložené obrázky:

Krásné město 1/2010Krásné město 2/2010Krásné město 3/2010Krásné město 4/2010