Kulturní kalendář
Prosinec 2020
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Průvodcovská služba Kutná Hora
 


rozvoj služeb a podpora soc. integrace: ROZVOJ SLUŽEB A PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE OBYVATEL SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT KUTNÉ HORY

Individuální projekt bude zajišťovat prostřednictvím rozvoje nových na sebe navazujících sociálních služeb zlepšení kvality života obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory a zvýšení jejich šance na plnohodnotné uplatnění na trhu práce.

Aktivity projektu spočívají v provozování následujících sociálních služeb:
• nízkoprahové zařízení pro děti a mládež;
• odborné sociální poradenství;
• terénní programy;
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

a v provozování těchto fakultativních činností:

• vzdělávací a informační centrum;
• klub pro předškolní a školní děti.

Tyto aktivity budou realizovány prostřednictvím poskytovatele registrovaných sociálních služeb vybraného na základě otevřeného výběrového řízení.

Cílem projektu je předcházet přílišnému zadlužování, ochránit děti a mladé lidi před kriminalitou a drogami, posilovat sociální, rodičovské a pracovní dovednosti, motivovat ke vzdělání, omezovat nezdravý a pasivní životní styl a předcházet dalšímu rozšiřování sociálního vyloučení v Kutné Hoře.

Projekt navazuje na investiční projekty podané v rámci oblasti intervence 3. 1 Integrovaného operačního programu, jejich realizací bude zajištěno zázemí a prostory pro výkon výše uvedených služeb. Tento projekt je podpořen Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost a financován z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu České republiky.

Stav realizace projektu ke dni 29. 5. 2013:

Dne 28. 5. 2013 bylo zahájeno otevřené zadávací řízení na výběr dodavatelů služeb sociální integrace v rámci tohoto individuálního projektu. Nabídky mohou zájemci podávat do 10:00 hodin dne 15. 7. 2013. Více informací k zadávacímu řízení naleznete na následujících adresách:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rozvoj-sluzeb-a-podpora-socialni-integrace-obyvatel-socialne-vyloucenych-lokalit-kutne-hory

http://www.esfcr.cz/zakazky/vyber-dodavatelu-sluzeb-socialni-integrace-v-ramci-7?lang=1&ref=m&source=email

https://ezak.e-tenders.cz/contract_display_157.html


Pozvání na informativní schůzku k výběrovému řízení na dodavatele sociálních služeb
V pondělí 24. 6. 2013 od 10:00 hodin proběhne informativní schůzka k výběrovému řízení na dodavatele sociálních služeb. Tato schůzka se bude konat v zasedací místnosti Městského úřadu v Kutné Hoře (Radnická ulice 178).

Realizační tým individuálního projektu zde bude ve spolupráci s právníkem firmy e-tenders, s. r. o zajišťující administraci veřejné zakázky zodpovídat dotazy zájemců týkající se zadávacího řízení. Na toto setkání jsou zváni všichni zájemci, kteří se chtějí účastnit otevřeného řízení „Výběr dodavatelů služeb sociální integrace v rámci individuálního projektu: Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory“.


Stav realizace projektu ke dni 23. 10. 2013:

Od 1. 10. 2013 jsou sociální služby: odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy realizovány poskytovatelem sociálních služeb - Oblastní charitou Kutná Hora.

Posláním odborného sociálního poradenství zaměřeného na finanční a dluhovou gramotnost je poskytnout pomoc a podporu lidem v tíživé sociální situaci způsobené dluhovým zatížením. Součástí pomoci a podpory je spolupráce při řešení dluhového zatížení uživatele – orientace v pohledávkách od věřitelů, zprostředkování kontaktu s věřiteli, stabilizace sociální situace uživatele a nasměrování k jeho oddlužení a zodpovědnému hospodaření s finančními prostředky. Do doby finalizace rekonstrukce Centra sociálních služeb v Trebišovské ulici bude tato služba poskytována v náhradních prostorách (Havířská 403, Čáslavská 28).

Vzdělávací a informační centrum (fakultativní činnost) je provázáno se sociální službou odborného sociálního poradenství a je zaměřeno na prevenci finančních problémů, osvětu a informování klientů, kteří jsou ohroženi.

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je pomáhat rodinám při řešení problémů, které nepříznivě ovlivňují fungování rodiny a které nejsou rodiny schopny samy vyřešit za účelem předcházení sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení s cílem zpětné integrace do společnosti. Jedná se převážně o terénní sociální službu, která podporuje rodiny s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při níž je ohrožen vývoj dítěte či dětí a kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.

Druhou službou sociální prevence, jejíž provoz byl již zahájen, jsou terénní programy. Přímo v terénu služba poskytuje základní a odborné poradenské činnosti, poskytuje klientům informace potřebné k dosažení řešení jejich problémů, vede případovou práci a spolupracuje s návaznými službami, ke kterým klient dochází.


Stav realizace projektu ke dni 10. 10. 2014:

Od září 2014 je komplex služeb sociální integrace doplněn o sociální službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen „NZDM“). Jedná se o službu sociální prevence (podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách), kterou v sociálně vyloučených lokalitách Kutné Hory zajišťují sociální pracovníci o. p. s. Prostor plus.

Posláním této služby je věnovat se dětem, mládeži a mladým dospělým ze sociálně vyloučených lokalit při jejich rozvoji formou vzdělávacích a volnočasových a tím předcházet společensky nežádoucím jevům. Hlavní snahou je podporovat zdravý rozvoj dětí, mládeže a mladých dospělých, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížné životní situaci a poskytnutím vhodných prostor, informací a odborné pomoci se snažit předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Cílem služby je tedy zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.